Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/II - 2012/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2011/II 2012/II 2011/II - 2012/II 2011/II - 2012/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 517 2 524 7 0,3
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 112 111 -1 -1,2
Jordbruk 01 81 79 -2 -2,4
C Tillverkning 10-33 360 368 8 2,2
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 52 52 0 0,0
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 58 55 -3 -5,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 48 52 4 8,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 56 59 4 6,6
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 116 118 1 1,1
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 31 33 2 6,4
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 26 25 -1 -4,8
F Byggverksamhet 41-43 181 175 -7 -3,7
Byggande av hus 41 69 68 -1 -1,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 94 87 -8 -8,0
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 316 310 -6 -2,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 44 47 3 7,5
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 97 95 -2 -2,0
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 175 167 -8 -4,4
H Transport och magasinering 49-53 151 141 -10 -6,7
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 97 88 -9 -8,9
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 54 52 -2 -2,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 85 90 4 4,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 99 100 1 1,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 74 76 2 3,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 160 165 5 3,2
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 62 61 -0 -0,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 100 103 4 3,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 59 66 6 10,5
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 120 117 -3 -2,4
P Utbildning 85 181 178 -3 -1,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 404 413 9 2,2
Hälso- och sjukvård 86 192 196 4 2,1
Vård och omsorg med boende 87 84 87 4 4,3
Öppna sociala insatser 88 128 129 1 0,8
R Kultur, nöje och fritid 90-93 57 58 1 1,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 81 85 4 5,1
X Näringsgrenen okänd 00 11 11 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.07.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2012, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/II - 2012/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/06/tyti_2012_06_2012-07-24_tau_028_sv.html