Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2010/IV - 2011/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/IV 2011/IV 2010/IV - 2011/IV 2010/IV - 2011/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 050 4 065 15 0,4
Arbetskraft totalt 2 621 2 637 17 0,6
- sysselsatta 2 426 2 456 31 1,3
- arbetslösa 195 181 -14 -7,1
Ej i arbetskraften 1 429 1 428 -2 -0,1
Män Befolkning totalt 2 027 2 035 8 0,4
Arbetskraft totalt 1 357 1 372 14 1,1
- sysselsatta 1 249 1 266 17 1,4
- arbetslösa 109 106 -3 -2,7
Ej i arbetskraften 670 664 -6 -0,9
Kvinnor Befolkning totalt 2 023 2 029 7 0,3
Arbetskraft totalt 1 263 1 266 3 0,2
- sysselsatta 1 177 1 190 13 1,1
- arbetslösa 86 75 -11 -12,6
Ej i arbetskraften 759 764 4 0,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2011, Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2010/IV - 2011/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/12/tyti_2011_12_2012-01-24_tau_020_sv.html