Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2010/12 - 2011/12

  År/Månad Förändring
2010/12 2011/12 2010/12 - 2011/12
Procent, % Procent, % Procent enhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 66,6 67,1 0,5
Män 68,0 68,1 0,2
Kvinnor 65,2 66,0 0,8
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,9 7,4 -0,5
Män 8,2 8,4 0,2
Kvinnor 7,5 6,3 -1,2
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,2 64,0 -0,2
Män 66,9 66,6 -0,3
Kvinnor 61,6 61,4 -0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2011, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2010/12 - 2011/12 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/12/tyti_2011_12_2012-01-24_tau_001_sv.html