Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, augusti

9.5 Arbetade timmar för sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2010/II - 2009/II

  År/Kvartal Förändring
2010/II 2010/I 2009/II 2010/II - 2009/II
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent (%)
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1025,3 985,1 1000,9 2,4
01-09 67,5 52,7 69,7 -3,2
Jordbruk 01 52,0 39,9 57,7 -9,9
C Tillverkning 10-33 157,7 150,1 152,2 3,6
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 20,2 17,3 19,5 4,0
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 25,0 21,9 23,5 6,5
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 23,1 21,3 20,6 12,0
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 26,1 25,0 23,8 9,9
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 49,3 50,3 48,5 1,6
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 13,9 14,3 16,3 -14,9
D-E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 12,8 11,4 11,2 14,2
F Byggverksamhet 41-43 79,4 69,6 79,5 -0,1
Byggande av hus 41 28,5 23,6 27,4 3,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 40,9 37,8 41,6 -1,7
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 125,2 118,6 119,2 5,1
Handel samt reparation av motorfordon 45 20,7 18,8 17,4 19,2
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 40,2 39,2 38,1 5,5
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 64,2 60,7 63,7 0,9
H Transport och magasinering 49-53 69,4 67,2 66,1 4,9
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 48,1 47,8 46,6 3,3
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 21,2 19,4 19,5 8,8
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 34,0 31,4 34,7 -1,8
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 39,6 41,9 37,8 4,6
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 30,1 28,9 29,4 2,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 61,9 63,1 58,8 5,2
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 23,8 24,0 24,7 -3,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 39,4 37,6 39,5 -0,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 24,4 23,4 24,8 -1,3
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 45,5 46,6 43,5 4,5
P Utbildning 85 60,7 67,4 53,8 12,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 145,7 143,9 148,1 -1,6
Hälso- och sjukvård 86 69,4 68,4 70,3 -1,3
Vård och omsorg med boende 87 30,9 31,8 32,1 -3,7
Öppna sociala insatser 88 45,4 43,6 45,7 -0,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 18,5 19,4 18,6 -0,1
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 33,1 31,4 34,1 -3,0
X Näringsgrenen okänd 00 4,8 3,8 4,5 .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.07.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2010, 9.5 Arbetade timmar för sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2010/II - 2009/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/06/tyti_2010_06_2010-07-27_tau_028_sv.html