1.22 Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av anställning och kön 2007 - 2009, 15-74-åringar

  År Förändring Förändring
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Kön Anställningsförhållande          
Båda könen Alla löntagare 473 470 392 -78 -16,6
-fortlöpande heltidsarbete 185 188 142 -46 -24,5
-fortlöpande deltidsarbete 54 51 46 -5 -9,8
-heltidsarbete för viss tid 173 169 146 -23 -13,6
deltidsarbete för viss tid 62 62 58 -4 -6,5
Visstidsarbete totalt 235 232 204 -28 -12,1
Deltidsarbete totalt 115 113 104 -9 -8,0
Män Alla löntagare 222 217 169 -48 -22,1
-fortlöpande heltidsarbete 111 113 81 -32 -28,3
-fortlöpande deltidsarbete 16 17 15 -2 -11,8
-heltidsarbete för viss tid 75 67 54 -13 -19,4
deltidsarbete för viss tid 19 19 19 0 0,0
Visstidsarbete totalt 94 87 74 -13 -14,9
Deltidsarbete totalt 35 36 34 -2 -5,6
Kvinnor Alla löntagare 252 253 223 -30 -11,9
-fortlöpande heltidsarbete 74 74 62 -12 -16,2
-fortlöpande deltidsarbete 37 34 32 -2 -5,9
-heltidsarbete för viss tid 98 102 91 -11 -10,8
deltidsarbete för viss tid 43 43 38 -5 -11,6
Visstidsarbete totalt 141 145 130 -15 -10,3
Deltidsarbete totalt 80 77 70 -7 -9,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2009, 1.22 Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av anställning och kön 2007 - 2009, 15-74-åringar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_022_sv.html