Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, september

Arbetskraftsundersökning 2009, december

2009
december
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar