Publicerad: 20.6.2007

Sysselsättningen inom servicenäringarna ökade under åren 2005 och 2006 med totalt 64 000 personer

Sysselsättningen började förbättras under senare hälften av år 2004 och utvecklingen fortsatte år 2006. Under de två senaste åren har antalet sysselsatta ökat inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av jord- och skogsbruk. Sysselsättningen inom servicenäringarna ökade under åren 2005 och 2006 med totalt 64 000 personer. Inom byggverksamheten ökade antalet sysselsatta med totalt 14 000 och inom industrin med 6 000. Detta framgår av Statistikcentralens publikation Arbetskraftsundersökning 2006.

När det gäller servicenäringarna ökade grupperna tekniska tjänster och övriga företagstjänster samt sociala tjänster mest år 2005 och 2006, båda med omkring 20 000 personer. Inom industrin ökade metallindustrin o.d. med omkring 17 000 personer. Den industri som tillhör denna grupp tillverkar bl.a. metallprodukter, maskiner och utrustning, elektronik och elprodukter samt transportmedel.

Förändring av antalet sysselsatta från året innan efter näringsgren åren 2005 och 2006

Källa: Arbetskraftsstatistik 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 20.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/tyti_2006_2007-06-20_tie_001_sv.html