Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Årsstatistiken över telekommunikation beskriver situationen och utvecklingen inom telekommunikationsbranschen i Finland. Statistiken avgränsas till allmänna telenät och till kommunikation via dem. Statistiken omfattar infrastrukturen för telekommunikation och volymuppgifterna om tjänsterna samt dessutom uppgifter med anknytning till televerksamhet och användningen av telekommunikationstjänster.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Telekommunikation [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvie/meta_sv.html