Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Käsitteet ja määritelmät

Kiinteä puhelinverkko

Kiinteällä puhelinverkolla tarkoitetaan pääasiassa kohdeviestintään käytettävää viestintäverkkoa, jossa päätelaitteen yhteys viestintäverkkoon on toteutettu johtimella tai muulla kiinteällä yhteydellä.

Laajakaista

Yleisnimitys nopeille (suuri tiedonsiirtokapasiteetti) tietoliikenneyhteyksille. Yhteysnopeus on suurempi kuin perinteisillä puhelinmodeemilla ja ISDN-modeemilla. Yleisimmät laajakaistaiset liityntäteknologiat ovat DSL ja kaapelimodeemi.

Kansainvälisesti laajakaistan miniminopeutena pidetään kiinteissä yhteyksissä 256 kbit/s. Televiestintätilastossa laajakaistaliittymä on määritelty teknologian (kuten DSL ja kaapelimodeemi) mukaan, ei varsinaisesti yhteysnopeuden mukaisesti.

Matkaviestinverkko

Matkaviestinverkolla tarkoitetaan pääasiassa kohdeviestintään käytettävää viestintäverkkoa, jossa päätelaitteen yhteys viestintäverkkoon on toteutettu vapaasti etenevien radioaaltojen välityksellä.

Telepalveluyritys

Telepalveluyrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka siirtää viestejä hallussaan olevassa tai verkkoyritykseltä käyttöönsä saamassa viestintäverkossa tai jakelee tai pitää tarjolla viestejä joukkoviestintäverkossa. (Lähteenä viestintämarkkinalaki 23.5.2003/393)

Teletoiminta

Teletoiminnalla tarkoitetaan verkkopalvelua tai viestintäpalvelua. Verkkopalvelulla taas tarkoitetaan verkkoyrityksen tarjoamaa palvelua ja viestintäpalvelulla palveluyrityksen tarjoamaa palvelua.

Televerkkoyritys

Televerkkoyrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka tarjoaa omistamaansa tai muulla perusteella hallussaan olevaa viestintäverkkoa käytettäväksi viestien siirtoon, jakeluun tai tarjolla pitoon. (Lähteenä viestintämarkkinalaki 23.5.2003/393)

Teleyritys

Teleyrityksellä tarkoitetaan televerkkoyritystä tai telepalveluyritystä.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/kas.html