Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentuminen

Syitä alkuperäisten tietojen tarkentumiseen:

Estimointi

Tärkein syy tietojen tarkentumiseen on toimialalla 26-27 käytetty estimointi. Eräiltä pörssiyhtiöiltä ei saada tietoja tilastotuotannon aikataulussa ja tietoja joudutaan tästä syystä estimoimaan. Toimialan tiedot joudutaan estimoimaan 8 kertaa vuodessa. Esim. tammi-helmikuun tiedot estimoidaan. Talouden käännepisteissä estimointimallit reagoivat muutokseen hitaasti.

Puuttuvat tiedot

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on otostilasto. Otoksessa on runsaat 1000 toimipaikkaa tai yritystä. Kuukausittain puuttuvia tietoja on ollut keskimäärin alle 20 toimipaikkaa. Tämä voi aiheuttaa tietojen tarkentumista, mutta sen vaikutus on ollut varsin vähäinen.

Tietojen korjaaminen

Tiedonantajat voivat korjata tietojaan taannehtivasti. Näille ei kuitenkaan ole pääsääntöisesti suurta vaikutusta koko teollisuuden tasolla.

Painojen tarkistaminen

Ketjuindeksi periaatteen mukaan toimipaikoittaisia ja toimialoittaisia painoja muutetaan vuosittain. Näillä on ollut vaikutuksia myös koko teollisuuden tasolla (ei kuitenkaan yhtä paljon kuin estimoinnilla).

Vuosi-indeksin laskenta

Otospohjaista kuukausivolyymi-indeksiä on täsmäytetty jälkikäteen rakennetilastosta laskettavalla vuosi-volyymi-indeksillä. Tällä on ollut vaikutuksia varsinkin 3- ja 2-numerotason indekseihin.

Kausitasoitettujen lukujen muuttuminen

Kausitasoitetut indeksipisteluvut voivat muuttua vaikka alkuperäiset indeksipisteluvut eivät muuttuisikaan. Muutokset kausitasoitetuissa ja trendipisteluvuissa voivat ulottua myös useita vuosia taaksepäin. Varsinkin talouden käännepisteissä eivät kausitasoitetut sarjat reagoi riittävän nopeasti jyrkkiin muutoksiin.

Luvut tarkentuvat aiempaa nopeammin

Alla on esimerkki vuoden 2009 tammi- ja helmikuun alkuperäisten vuosimuutosprosenttien tarkentumisesta muutamalla päätoimialalla.

Taulukosta nähdään, että tehdasteollisuus ilman sähköteknisten tuotteiden valmistumista ei ole juurikaan muuttunut. Lähes kaikki muutos tulee sähköteknisten tuotteiden valmistuksesta. Toimialan (26-27) paino koko teollisuudessa on 20,1 %. Estimoinnin aiheuttama harha koko teollisuuden tasolla oli tammikuussa 4 prosenttiyksikköä ja helmikuussa 0,7 prosenttiyksikköä.

Tehdasteollisuuden tammikuun muutosprosentti on tarkentunut vajaat 8 prosenttiyksikköä alaspäin. Ilman sähköteknisten tuotteiden valmistusta tehdasteollisuuden tiedot tarkentuivat vain 0,4 prosenttiyksikköä.

Tammikuun tietojen tarkentuminen
Toimiala 1. julkaisu 2. julkaisu 3. julkaisu
Koko teollisuus BCDE -22,2 -24,4 -26,3
Tehdasteollisuus C -23,1 -25,7 -30,8
Tehdasteollisuus pl. 26-27 -27,4 -26,9 -27
Sähköteknisten tuotteiden valm. 26-27 -10,6 -23,4 -45,4
Helmikuun tietojen tarkentuminen
Toimiala 1. julkaisu 2. julkaisu
Koko teollisuus BCDE -21,3 -20,6
Tehdasteollisuus C -22,6 -24,5
Tehdasteollisuus pl. 26-27 -25,3 -25,6
Sähköteknisten tuotteiden valm. 26-27 -14,2 -22,2

Päivitetty 8.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2009-05-08_uut_001.html