Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Utrikeshandel med varor och tjänster 2019, 4:e kvartalet

Utrikeshandel med varor och tjänster 2017, 3:e kvartalet

2017
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik