Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2020, elokuu

Joulukuun tieliikenteessä kuoli 20 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan joulukuussa 453, mikä on 99 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 20 ja loukkaantui 651 ihmistä. Kuolleita oli 6 vähemmän ja loukkaantuneita 113 vähemmän kuin joulukuussa 2004.

Tammi-joulukuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 6 967, mikä on 459 enemmän kuin edellisvuonna. Liikenteessä kuoli 366 ihmistä eli 4 vähemmän kuin vuonna 2004. Suurin osa loukkaantuneiden ja loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien lukumäärän kasvusta selittynee perusaineiston käsittelyssä toukokuun alussa tehdyillä muutoksilla. Kuolleiden lukumääriin muutokset eivät vaikuta.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 1 417 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 11 enemmän kuin vuonna 2004. Vuodentakaiseen verrattuna synkimmältä näytti Varsinais-Suomessa, jossa kuolleita oli 35, kun viimevuoden vastaava luku oli 19 (sitä edellisten kolmen vuoden keskiarvo 37).

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet joulukuussa ja tammi-joulukuussa 2005 sekä muutos vuoden 2004 ennakkotiedoista

Maakunta    Kaupunki Joulukuu 2005 Tammi-joulukuu 2005
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 1 -3 127 -26 55 11 1 889 44
   Helsinki - -1 53 -6 8 -1 741 39
   Espoo - -1 10 -14 6 1 213 11
   Vantaa - - 13 -2 11 9 231 17
Itä-Uusimaa 1 1 13 - 12 5 213 39
Varsinais-Suomi 2 -1 60 -5 35 16 863 17
   Turku 1 1 23 10 6 2 295 -20
Satakunta 3 2 33 9 13 1 453 6
Kanta-Häme - - 20 -7 13 3 263 -29
Pirkanmaa 2 -2 43 -7 39 7 723 109
   Tampere 1 -1 11 -2 8 2 286 59
Päijät-Häme 1 - 24 3 15 7 331 40
Kymenlaakso - -1 36 -5 19 3 429 41
Etelä-Karjala 2 1 23 -6 16 4 218 -70
Etelä-Savo 1 1 17 -22 17 -2 365 22
Pohjois-Savo - - 30 8 11 -13 393 83
Pohjois-Karjala - -1 15 -7 15 -1 245 23
Keski-Suomi - - 35 -5 27 -15 506 79
Etelä-Pohjanmaa - -3 31 -26 20 -12 415 -44
Pohjanmaa - - 29 6 11 -1 296 41
Keski-Pohjanmaa 1 1 9 -4 6 2 122 5
Pohjois-Pohjanmaa 1 -5 41 -29 20 -12 594 -43
   Oulu - - 9 -16 1 -2 216 -24
Kainuu - - 10 -4 6 -2 175 38
Lappi 5 4 54 13 15 -4 455 82
Ahvenanmaa - - 1 1 1 -1 31 10
Koko maa 20 -6 651 -113 366 -4 8 979 493

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Näissä onnettomuuksissa kuoli 109 ihmistä eli 21 vähemmän kuin edellisvuonna. Toiseksi eniten kuolemia sattui tieltäsuistumisonnettomuuksissa, joissa kuoli 100, mikä on 6 vähemmän kuin vuonna 2004.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-joulukuussa 2005

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tieliikenteessä kuoli 232 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 221. Jalankulkijoita menehtyi alkuvuonna 41, polkupyöräilijöitä 38 ja moottoripyöräilijöitä 30

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-joulukuussa 2005

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille, joita on alkuvuonna kuollut 59 eli 15 edellisvuotista enemmän. 45-54 -vuotiaille sattui liikennekuolemia 52 eli 10 enemmän ja 35-44 -vuotiaille 46 eli 3 enemmän kuin edellisvuonna. Miehiä kuoli liikenteessä 272 ja naisia 94. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-joulukuussa 2005

Ikä Miehet Naiset
2005 2004 keskiarvo 2001-2003 2005 2004 keskiarvo 2001-2003
0-5 6 3 4 2 2 2
6-9 6 3 2 2 2 2
10-17 16 17 15 7 7 9
18-20 24 24 31 6 10 8
21-24 18 31 27 6 9 6
25-34 49 32 41 10 12 11
35-64 102 89 110 32 33 41
65-74 18 25 28 16 22 15
75- 33 29 26 13 20 24
Yhteensä 272 253 284 94 117 118

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui 942, mikä on 5 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleita oli 64, kun edellisvuoden vastaava luku oli 57.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-joulukuussa 2005

Maakunta 2005 2004 keskiarvo 2001-2003
Uusimaa 182 154 182
Itä-Uusimaa 23 22 21
Varsinais-Suomi 80 75 94
Satakunta 44 58 52
Kanta-Häme 32 37 19
Pirkanmaa 90 67 75
Päijät-Häme 36 38 33
Kymenlaakso 42 40 39
Etelä-Karjala 22 40 29
Etelä-Savo 52 55 34
Pohjois-Savo 41 55 41
Pohjois-Karjala 33 27 23
Keski-Suomi 38 55 51
Etelä-Pohjanmaa 44 43 34
Pohjanmaa 31 20 21
Keski-Pohjanmaa 13 7 11
Pohjois-Pohjanmaa 68 87 74
Kainuu 16 23 16
Lappi 54 32 45
Ahvenanmaa 1 2 5
Yhteensä 942 937 898

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2004 vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 19.1.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. joulukuu 2005, Joulukuun tieliikenteessä kuoli 20 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2005/12/ton_2005_12_2006-01-19_kat_001.html