Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2020, elokuu

Syyskuun tieliikenteessä kuoli 30 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan syyskuussa 706, mikä on 112 enemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 30 ja loukkaantui 851 ihmistä. Kuolleita oli 9 vähemmän ja loukkaantuneita 120 enemmän kuin syyskuussa 2004. Suurin osa loukkaantuneiden ja loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien lukumäärän kasvusta selittynee perusaineiston käsittelyssä toukokuun alussa tehdyillä muutoksilla. Kuolleiden lukumääriin muutokset eivät vaikuta.

Tammi-syyskuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 5 322, mikä on 562 enemmän kuin vuoden 2004 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli alkuvuonna 289 ihmistä eli 10 enemmän kuin tammi-syyskuussa 2004.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 1 088 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 64 enemmän kuin vuoden 2004 tammi-syyskuussa. Vuodentakaiseen verrattuna synkimmältä näytti Varsinais-Suomessa, jossa kuolleita oli alkuvuonna 28, kun viimevuoden vastaava luku oli 13 (sitä edellisten kolmen vuoden keskiarvo 29).

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet syyskuussa ja tammi-syyskuussa 2005 sekä muutos vuoden 2004 ennakkotiedoista

Maakunta    Kaupunki Syyskuu 2005 Tammi-syyskuu 2005
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 5 -1 169 -1 46 15 1 436 85
   Helsinki - -2 64 -15 7 - 564 35
   Espoo 2 2 18 - 6 3 159 19
   Vantaa 3 2 25 - 9 7 186 43
Itä-Uusimaa - -3 17 11 11 5 170 35
Varsinais-Suomi 3 -2 85 -10 28 15 664 15
   Turku 1 -1 30 -16 3 -1 225 -14
Satakunta 2 2 47 8 7 1 351 34
Kanta-Häme - -1 21 -6 13 3 187 -38
Pirkanmaa 3 -2 103 66 28 7 561 105
   Tampere 1 1 41 23 6 2 233 57
Päijät-Häme 5 5 25 -6 11 5 238 10
Kymenlaakso 1 - 43 17 16 4 368 105
Etelä-Karjala - - 24 4 10 1 161 -20
Etelä-Savo 2 1 27 4 14 2 302 56
Pohjois-Savo 1 -2 35 7 9 -11 305 49
Pohjois-Karjala 1 -1 23 8 15 1 184 29
Keski-Suomi 1 -2 43 3 25 -12 391 78
Etelä-Pohjanmaa - - 27 -8 13 -9 300 -11
Pohjanmaa 2 - 31 -7 8 -1 209 22
Keski-Pohjanmaa - - 12 4 3 -1 99 28
Pohjois-Pohjanmaa 2 -3 46 -5 18 -6 450 -9
   Oulu - - 17 -2 - -3 179 -1
Kainuu - -1 16 1 4 -3 137 30
Lappi 2 1 55 29 9 -6 313 47
Ahvenanmaa - - 2 1 1 - 26 10
Koko maa 30 -9 851 120 289 10 6 852 660

 

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Näissä onnettomuuksissa kuoli 90 ihmistä. Toiseksi eniten kuolemia sattui tieltäsuistumisonnettomuuksissa, joissa kuoli 77, mikä on 7 vähemmän kuin vuonna 2004.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-syyskuussa 2005

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-syyskuun tieliikenteessä kuoli 182 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 169. Polkupyöräilijöitä menehtyi alkuvuonna 35, moottoripyöräilijöitä 28 ja jalankulkijoita 26.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-syyskuussa 2005

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille, joita on alkuvuonna kuollut 51 eli 16 edellisvuotista enemmän. 45-54 -vuotiaille sattui liikennekuolemia 43 eli 14 enemmän ja 35-44 -vuotiaille 36 eli 9 enemmän kuin edellisvuonna. Miehiä kuoli liikenteessä 218 ja naisia 71. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-syyskuussa 2005

Ikä Miehet Naiset
2005 2004 keskiarvo 2001-2003 2005 2004 keskiarvo 2001-2003
0-5 5 3 3 1 2 2
6-9 6 3 2 2 2 2
10-17 13 14 11 6 5 7
18-20 19 20 25 5 10 5
21-24 10 23 20 4 8 3
25-34 42 23 32 9 12 7
35-64 83 66 79 24 18 29
65-74 14 16 18 12 16 11
75- 26 24 16 8 14 18
Yhteensä 218 192 207 71 87 84

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui alkuvuonna 727, mikä on 22 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleita oli alkuvuonna 43, kun tammi-syyskuussa 2004 vastaava luku oli 31.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-syyskuussa 2005

Maakunta 2005 2004 keskiarvo 2001-2003
Uusimaa 139 110 132
Itä-Uusimaa 18 20 16
Varsinais-Suomi 63 52 74
Satakunta 33 43 37
Kanta-Häme 25 31 13
Pirkanmaa 63 54 58
Päijät-Häme 29 29 25
Kymenlaakso 36 28 31
Etelä-Karjala 18 32 25
Etelä-Savo 41 44 28
Pohjois-Savo 32 45 30
Pohjois-Karjala 30 18 17
Keski-Suomi 35 42 42
Etelä-Pohjanmaa 35 28 26
Pohjanmaa 21 13 17
Keski-Pohjanmaa 10 4 10
Pohjois-Pohjanmaa 53 72 54
Kainuu 12 15 13
Lappi 33 23 34
Ahvenanmaa 1 2 4
Yhteensä 727 705 688

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2004 tammi-syyskuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 20.10.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. syyskuu 2005, Syyskuun tieliikenteessä kuoli 30 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2005/09/ton_2005_09_2005-10-20_kat_001.html