Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2020, lokakuu

Elokuun tieliikenteessä kuoli 36 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan elokuussa 781, mikä on 118 enemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 36 ja loukkaantui 1 027 ihmistä. Kuolleita oli 14 enemmän ja loukkaantuneita 181 enemmän kuin elokuussa 2004. Suurin osa loukkaantuneiden ja loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien lukumäärän kasvusta selittynee perusaineiston käsittelyssä toukokuun alussa tehdyillä muutoksilla. Kuolleiden lukumääriin muutokset eivät vaikuta.

Tammi-elokuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 4 594, mikä on 597 enemmän kuin vuoden 2004 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli alkuvuonna 258 ihmistä eli 20 enemmän kuin tammi-elokuussa 2004.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 783 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta eli 76 enemmän kuin vuoden 2004 tammi-elokuussa. Vuodentakaiseen verrattuna synkimmältä näytti Varsinais-Suomessa, jossa kuolleita oli alkuvuonna 25, kun viimevuoden vastaava luku oli 8 (sitä edellisten kolmen vuoden keskiarvo 26).

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet elokuussa ja tammi-elokuussa 2005 sekä muutos vuoden 2004 ennakkotiedoista

Maakunta    Kaupunki Elokuu 2005 Tammi-elokuu 2005
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 6 3 230 41 40 16 1 264 114
   Helsinki 2 - 120 49 6 1 499 67
   Espoo - - 16 -7 4 1 141 19
   Vantaa - -1 32 17 6 5 159 43
Itä-Uusimaa 2 2 21 -6 11 8 152 25
Varsinais-Suomi 3 2 100 -13 25 17 575 44
   Turku - - 39 8 2 - 195 8
Satakunta 1 1 42 7 5 1 304 39
Kanta-Häme 2 2 22 -1 12 3 164 -10
Pirkanmaa 6 5 80 29 25 9 454 54
   Tampere 1 1 40 18 5 1 189 39
Päijät-Häme - - 31 -4 6 - 212 26
Kymenlaakso - -1 50 -1 15 4 324 94
Etelä-Karjala 5 5 30 -5 10 - 137 -13
Etelä-Savo 4 4 38 22 12 2 275 56
Pohjois-Savo - -6 54 23 8 -9 269 46
Pohjois-Karjala 1 1 24 7 14 2 161 26
Keski-Suomi 3 3 62 25 24 -11 345 79
Etelä-Pohjanmaa - -3 46 14 13 -9 272 3
Pohjanmaa - -2 40 17 6 -1 178 36
Keski-Pohjanmaa - -3 15 3 3 -1 87 24
Pohjois-Pohjanmaa 3 2 77 10 17 -2 402 6
   Oulu - - 25 -1 - -3 160 2
Kainuu - -1 13 -7 4 -2 121 34
Lappi - - 45 16 7 -7 258 20
Ahvenanmaa - - 7 4 1 - 23 8
Koko maa 36 14 1 027 181 258 20 5 977 711

 

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osalliset ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Näissä onnettomuuksissa kuoli 81 ihmistä. Toiseksi eniten kuolemia sattui tieltäsuistumisonnettomuuksissa, joissa kuoli 69, mikä on 8 vähemmän kuin vuonna 2004.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-elokuussa 2005

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-elokuun tieliikenteessä kuoli 166 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 141. Polkupyöräilijöitä menehtyi alkuvuonna 27, moottoripyöräilijöitä 25 ja jalankulkijoita 24.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-elokuussa 2005

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille, joita on alkuvuonna kuollut 49 eli 16 edellisvuotista enemmän. 45-54 -vuotiaille sattui liikennekuolemia 38 eli 12 enemmän ja 35-44 -vuotiaille 33 eli 8 enemmän kuin edellisvuonna. Miehiä kuoli liikenteessä 193 ja naisia 65. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 25-34 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-elokuussa 2005

Ikä Miehet Naiset
2005 2004 keskiarvo 2001-2003 2005 2004 keskiarvo 2001-2003
0-5 4 3 3 1 2 2
6-9 5 3 2 2 1 2
10-17 10 13 10 4 5 6
18-20 16 18 23 5 9 5
21-24 9 21 17 4 7 2
25-34 41 21 26 8 12 6
35-64 75 54 70 22 16 26
65-74 12 12 18 12 10 9
75- 21 18 14 7 13 16
Yhteensä 193 163 183 65 75 73

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui alkuvuonna 639, mikä on 43 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleita oli alkuvuonna 36, kun tammi-elokuussa 2004 vastaava luku oli 26.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-elokuussa 2005

Maakunta 2005 2004 keskiarvo 2001-2003
Uusimaa 121 93 114
Itä-Uusimaa 15 19 14
Varsinais-Suomi 57 43 65
Satakunta 30 35 32
Kanta-Häme 20 26 11
Pirkanmaa 53 48 48
Päijät-Häme 26 23 20
Kymenlaakso 31 23 25
Etelä-Karjala 16 27 22
Etelä-Savo 37 39 23
Pohjois-Savo 28 40 27
Pohjois-Karjala 29 15 13
Keski-Suomi 29 37 38
Etelä-Pohjanmaa 30 23 23
Pohjanmaa 20 9 14
Keski-Pohjanmaa 8 4 8
Pohjois-Pohjanmaa 45 59 46
Kainuu 11 14 12
Lappi 32 18 28
Ahvenanmaa 1 1 4
Yhteensä 639 596 586

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2004 tammi-elokuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 22.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. elokuu 2005, Elokuun tieliikenteessä kuoli 36 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2005/08/ton_2005_08_2005-09-22_kat_001.html