Finlands officiella statistik

Omsättningsindex för industrin

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom industrin ökade med drygt 6 procent under juni-augusti
15.11.2018
Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under juni - augusti 6,1 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 3,2 procent och exportomsättningen med 8,2 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
13.12.2018

Beskrivning: Omsättningsindexet för industrin beskriver utvecklingen av industriföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. Omsättningen innehåller inte mervärdesskatt. Indexen beräknas separat beträffande omsättning, inrikes omsättning och exportomsättning.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: export, företag, index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, tillverkning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Basåret för omsättning inom industrin byts ut
4.4.2018
Inom omsättningsindexen för industrin övergår man till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2018.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/index_sv.html