Inkomstfördelningsstatistik 2008, inkomstskillnader (internationell jämförelse)

2008
Låg inkomst
Offentliggöranden