Finlands officiella statistik

Födda

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Minskningen av antalet födda allt brantare
11.4.2017
Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar föddes 52 814 barn år 2016. Antalet födda har nu sjunkit sex år i rad. Antalet födda var 2 658 barn, dvs. 4,8 procent färre än år 2015. Den årliga minskningen är den relativt sett största sedan början av 1970-talet.

Nästa offentliggörande:
4.12.2017

Beskrivning: Statistiken beskriver antalet födda och fruktsamhet efter olika bakgrundsvariabler. Statistiken över födda omfattar sådana födda barn vars moder vid tidpunkten för födseln är fast bosatt i Finland. Statistiken innehåller uppgifter om barnet, modern och moderns make.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barn, befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, fertilitet, nativitet.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Födda [e-publikation].
ISSN=1798-2405. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/synt/index_sv.html

Dela