Finlands officiella statistik

Födda

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Högre fruktsamhet i landsbygdsområden, fler födda i stadsområden
4.12.2020
Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar har fruktsamheten sjunkit stadigt under de senaste tio åren både i landsbygds- och i stadsområdena. I landsbygdsområdena är fruktsamheten klart högre, men dess betydelse för fruktsamheten i hela landet har minskat i och med urbaniseringen. Av alla födda år 2019 föddes 78 procent i stadsområden.

Beskrivning: Statistiken beskriver antalet födda och fruktsamhet efter olika bakgrundsvariabler. Statistiken över födda omfattar sådana födda barn vars moder vid tidpunkten för födseln är fast bosatt i Finland. Statistiken innehåller uppgifter om barnet, modern och moderns make.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barn, befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, fertilitet, nativitet.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Födda [e-publikation].
ISSN=1798-2405. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/synt/index_sv.html