Finlands officiella statistik

Födda

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Medelåldern för förstföderskor steg i Finland till samma nivå som täten i Norden
4.12.2017
Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar har medelåldern för förstföderskor stigit exceptionellt mycket. De kvinnor som blev mammor för första gången år 2016 var i genomsnitt 29,1 år, 0,2 år äldre än året innan och 0,4 år äldre än år 2014. Förstföderskornas ålder har stigit till en lika hög nivå i Finland som i Sverige, Norge och Danmark.

Nästa offentliggörande:
17.4.2018

Beskrivning: Statistiken beskriver antalet födda och fruktsamhet efter olika bakgrundsvariabler. Statistiken över födda omfattar sådana födda barn vars moder vid tidpunkten för födseln är fast bosatt i Finland. Statistiken innehåller uppgifter om barnet, modern och moderns make.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barn, befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, fertilitet, nativitet.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Födda [e-publikation].
ISSN=1798-2405. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.3.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/synt/index_sv.html

Dela