Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Finansräkenskaper 2019, 2:a kvartalet

Finansräkenskaper 2010, 3:e kvartalet

2010
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer