Tilläggsuppgifter

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Om du vill bli kontaktad, ge dina kontaktuppgifter.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Recept och ersatta läkemedel [e-publikation].
Helsinki: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/resep/yht_sv.html