Finlands officiella statistik

Presidentval

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Jämnt stöd för Sauli Niinistö i de olika områdena i presidentvalet 2018
2.2.2018
Sauli Niinistö fick majoriteten av rösterna i den första valomgången i presidentvalet och valdes till republikens president. Niinistö, som var uppställd som kandidat av en valmansförening, fick 1 875 342 röster, dvs. 62,6 procent av rösterna. Niinistö fick ett jämnt antal röster från alla områden. Näst flest röster fick Gröna förbundets kandidat Pekka Haavisto (371 254 röster). Haavistos andel av rösterna var 12,4 procent. Skillnaden mellan de två kandidater som fick flest röster var sålunda 1 504 088 röster, vilket är 50,2 procentenheter. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över presidentvalet 2018.

Nästa offentliggörande:
3.4.2018

Beskrivning: Presidentval förrättas genom direkt folkval vart sjätte år. Statistikcentralen producerar den officiella statistiken över presidentvalen. Förhandsuppgifterna publiceras på internet, i StatFin-tjänsten samt på statistiksidan Presidentval, så snabbt som möjligt fr.o.m. valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valresultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på internet efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: kandidater, partier, presidentval, röstning, rösträtt, val, valdeltagande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifter om kvinnors och mäns röstning i första och andra omgången i presidentvalet 2012 har korrigerats i databastabellerna
28.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Presidentval [e-publikation].
ISSN=2242-3680. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.3.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pvaa/index_sv.html

Dela