Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i november
14.1.2020
Den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna ökade i november 2019 med 2,8 procent jämfört med november 2018. Produktionen av tjänster dvs. volymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade under samma period med 2,2 procent. I oktober i år ökade omsättningen med 4,2 procent, medan volymen visade en ökning på 3,0 procent från året innan. Den mer än två veckor långa poststrejken i november och dess stödstrejker orsakade en avvikande utveckling inom en del av näringsgrenarna. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenarna inom handeln.

Nästa offentliggörande:
14.2.2020

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servicebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om servicebranscherna ett volymindex där prisernas inverkan har eliminerats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, volymindex, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Justeringen av videospelföretagens näringsgrenar har beaktats i omsättningsindexet för tjänster i mars 2019
14.3.2019
Statistikcentralen har justerat uppgiften om näringsgren för närmare 300 företag vars affärsverksamhet rör videospel.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html