Finlands officiella statistik

Företagstjänster

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Konsulttjänster till företag klart ökande år 2017
3.10.2018
Enligt Statistikcentralens statistik över företagstjänster ökade omsättningen av näringsgrenen konsulttjänster till företag betydligt år 2017. Också omsättningen inom arbetsförmedling fortsatte att öka kraftigt i likhet med tidigare år. Också företag som producerar datatekniska tjänster, arkitekt- och teknisk konsultverksamhet, juridiska tjänster samt redovisnings-, bokförings- och revisionstjänster uppnådde en god tillväxt. Däremot visade omsättningen från marknads- och opinionsundersökningstjänsterna en minskning.

Nästa offentliggörande:
3.10.2019

Beskrivning: Statistiken beskriver omsättningens struktur och serviceutbudet inom näringsgrenar som producerar företagstjänster. Statistiken grundar sig på Europaparlamentets och Rådets förordning om statistik över företagsstrukturer (295/2008), som definierar statistikens datainnehåll och klassificering samt de näringsgrenar som omfattas av statistiken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, företagstjänster, näringsgrenar, omsättning, tjänster.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över tjänster inom servicenäringarna publiceras i fortsätting under namnet Företagstjänster
19.1.2011
Namnet på statistiken rändras för att noggrannare beskriva innehållet i statistiken, då statistiken i huvudsak täcker näringsgrenar som producerar tjänster till företag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagstjänster [e-publikation].
ISSN=2242-2137. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/index_sv.html