Finlands officiella statistik

Studiernas gång

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Föräldrarnas utbildningsbakgrund har ett samband med genomströmningen inom utbildning på andra stadiet
14.3.2019
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik var genomströmningen bland barn till högutbildade föräldrar snabbare inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning på andra stadiet än bland studerande vilkas föräldrar avlagt examen på andra stadiet eller enbart på grundnivå. Föräldrarnas höga utbildning förbättrade både flickornas och pojkarnas sannolikhet att klara av utbildningen inom målsatt tid. Humankapitalet som är ett arv hemifrån hade större inverkan när det gäller pojkarnas genomströmning. Både när det gäller universitetsutbildning och yrkeshögskoleutbildning var utexamineringen snabbare.

Nästa offentliggörande:
12.3.2020

Beskrivning: Statistiken beskriver studiegången för nya studerande, från slutförande av utbildning på grundskolenivå till avläggande av examen. Statistiken omfattar uppgifter om inledd utbildning, utbildningens längd, byte av utbildning och uppgifter om vad de studerande har gjort, ifall de har avbrutit sin utbildning. Uppgifter har producerats med fasta intervaller om studiernas gång inom universitetsutbildningen sedan 1980- och 1990-talen. Uppgifter om studiegången inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning samt universitetsutbildning produceras genom att man följer studiegången bland nya studerande från år 2000. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda, medan själva statistiken i regel är offentlig.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, läroinrättningar, studerande, studieavbrott, studielängd, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/index_sv.html