Finlands officiella statistik

Flyttningsrörelsen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Flyttningsvinsten minskade klart från året innan
17.5.2016
Enligt Statistikcentralen minskade Finlands flyttningsvinst i den internationella flyttningsrörelsen med 3 580 personer år 2015 jämfört med året innan. Nettoinflyttningen var i fjol 12 441 personer, vilket är det lägsta antalet på nio år. När man ser till utländska medborgare var Finlands flyttningsvinst 14 737 personer.

Nästa offentliggörande:
17.5.2017

Beskrivning: Statistiken över flyttningsrörelsen beskriver personers flyttningar. I statistiken särskiljs flyttning över Finlands territorialgränser, dvs. migration, samt inrikes omflyttning, som i sin tur indelas i flyttning mellan kommuner och inom kommuner.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, emigration, flyttningsrörelse, inrikes omflyttning, invandring, omflyttning inom kommunen, omflyttning mellan kommuner, utvandring.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.4.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/index_sv.html

Dela