Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, september

Publicerad: 18.8.2009

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 3,8 procent på årsbasis

Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 3,8 procent från juli år 2008 till juli år 2009. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från -11,1 procent för beläggningar till 0,5 procent för bergkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, juli 2009

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 117,8 -3,8
Geokonstruktioner 112,4  -4,5
Markkonstruktioner 118,6 0,0
Bergkonstruktioner 117,5 0,5
Beläggningar 124,8 -11,1
Kommunaltekniska system 118,4 -2,7
Betongkonstruktioner 112,5 -8,6
Övriga tekniska system 113,2 -3,1
Krossarbeten 1) 116,5 -2,9
Underhåll 1) 118,3 -1,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2009, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sanna Malinen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.08.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2009/07/maku_2009_07_2009-08-18_tie_001_sv.html