Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, november

Publicerad: 18.11.2008

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 9,7 procent påårsbasis

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 9,7 procent från oktober år 2007 till oktober år 2008. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från 6,9 procent för övriga tekniska system till 17,6 för beläggningar.

Kostnadsindexet för mark- och anläggningsbranschen har reviderats. Viktstrukturen har korrigerats och basåret har ändrats till 2005.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, oktober 2008

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändrings, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 124,5 9,7
Geokonstruktioner 117,8  7,0
Markkonstruktioner 122,4 9,5
Bergkonstruktioner 120,6 7,6
Beläggningar 140,5 17,6
Kommunaltekniska system 122,7 7,1
Betongkonstruktioner 124,9 8,0
Övriga tekniska system 118,1 6,9
Krossarbeten 1) 119,5 7,5
Underhåll 1) 120,0 8,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2008, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2008/10/maku_2008_10_2008-11-18_tie_001_sv.html