Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, november

Publicerad: 12.6.2018

Lönesumman ökade under februari—april med 4,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under februari-april 4,5 procent större än under motsvarande period året innan. I april ökade lönesumman för hela ekonomin med 4,5 procent från året innan. Under februari-april för ett år sedan ökade lönesumman för hela ekonomin med 1,7 procent.

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)
Inom lönesummagraferna infördes fr.o.m. uppgifterna för maj 2016 ett nytt sätt att behandla uppgifter om nedläggning av småföretag. Detta inverkade på revideringen av uppgifterna gällande årsskiftet och början av år 2016.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (278,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. april 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2018/04/ktps_2018_04_2018-06-12_tie_001_sv.html