Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2019, september

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2017-08-11)
A-X Hela ekonomin 01/2017 2,7 2,6 -0,1
02/2017 1,8 2,1 0,3
03/2017 2,5 2,2 -0,3
04/2017 0,5 0,0 -0,5
05/2017 3,3 3,4 0,1
B-E Total industri 01/2017 0,2 0,2 0,0
02/2017 0,9 0,9 0,0
03/2017 0,6 0,8 0,2
04/2017 -1,1 -1,2 -0,1
05/2017 2,4 2,5 0,1
F Byggverksamhet 01/2017 11,8 11,1 -0,7
02/2017 9,8 9,1 -0,7
03/2017 14,2 13,5 -0,7
04/2017 1,1 0,3 -0,8
05/2017 8,9 9,3 0,4
G Handel 01/2017 2,3 2,3 0,0
02/2017 1,3 1,2 -0,1
03/2017 0,9 -0,6 -1,5
04/2017 2,6 1,6 -1,0
05/2017 2,5 2,6 0,1
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 01/2017 4,6 4,4 -0,2
02/2017 4,4 4,1 -0,3
03/2017 5,3 5,2 -0,1
04/2017 3,1 2,3 -0,8
05/2017 4,7 4,9 0,2
K Finans- och försäkringsverksamhet 01/2017 5,1 5,3 0,2
02/2017 3,5 3,7 0,2
03/2017 -0,5 -0,6 -0,1
04/2017 -2,3 -2,4 -0,1
05/2017 3,5 3,5 0,0
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 01/2017 -0,9 -0,9 0,0
02/2017 -0,9 -0,6 0,3
03/2017 -0,9 -0,9 0,0
04/2017 -1,6 -1,6 0,0
05/2017 -1,3 -0,9 0,4
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 01/2017 3,7 3,2 -0,5
02/2017 3,3 2,9 -0,4
03/2017 2,4 2,6 0,2
04/2017 0,7 0,4 -0,3
05/2017 4,9 5,2 0,3
OPQ Offentlig sektor 01/2017 0,2 0,3 0,1
02/2017 -1,3 -0,7 0,6
03/2017 -0,7 -0,6 0,1
04/2017 -1,9 -1,9 0,0
05/2017 1,1 1,1 0,0
Privat sektor 01/2017 4,3 3,9 -0,4
02/2017 3,7 3,7 0,0
03/2017 4,7 4,3 -0,4
04/2017 1,7 1,1 -0,6
05/2017 4,9 5,0 0,1
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2014 -0,7 0,7
2015 -0,7 0,7
2016 -0,4 0,5
Industri (BCDE) 2014 -0,2 0,4
2015 -0,2 0,2
2016 -0,1 0,3
Byggverksamhet (F) 2014 -2,0 2,0
2015 -1,7 1,7
2016 -0,9 1,3
Handel (G) 2014 -0,7 0,7
2015 -0,8 0,8
2016 -0,5 0,7
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2014 -0,8 0,8
2015 -1,1 1,1
2016 -0,6 0,8
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2014 -0,3 0,8
2015 -0,4 0,5
2016 -0,2 0,6
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2014 -0,1 0,5
2015 -0,6 0,6
2016 -0,3 0,6
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2014 -0,6 0,6
2015 -0,8 0,8
2016 -0,9 1,2
Offentlig sektor (OPQ) 2014 0,0 0,1
2015 -0,3 0,3
2016 0,0 0,1
Privat sektor 2015 -0,8 0,8
2016 -0,5 0,8
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 11.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juni 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2017/06/ktps_2017_06_2017-08-11_rev_001_sv.html