Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2020, december

Lönesummaindex 2014, maj

2014
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik