Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2017, syyskuu

Julkaistu: 18.4.2007

Kokonaistuotanto kasvoi helmikuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,5 prosenttia helmikuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2007, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 1,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 helmikuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 1,7 prosenttia vuoden 2007 helmikuussa edellisvuoden helmikuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta ainoastaan teollisuus laski.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto laski alkuperäisten sarjojen mukaan 1,3 prosenttia vuoden 2006 helmikuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät laskivat 2 prosenttia ja sen alatoimiala elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 10 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski prosentin vuoden 2006 helmikuusta. Muun tehdasteollisuuden tuotantomäärät laskivat 2 prosenttia, mutta energiahuolto kasvoi 6 prosenttia.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät 6 prosenttia. Autokauppa kasvoi 11 prosenttia, tukkukauppa 4 ja vähittäiskauppa 6 prosenttia.

Rakentaminen lisääntyi 7 prosenttia. Muiden palvelutoimialojen tuotanto kasvoi 2 prosenttia ja liikenne 3 prosenttia. Alkutuotanto kasvoi prosentin vuoden 2006 helmikuusta.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Kansantalouden tilinpidossa on uudistettu keväällä 2006 kiinteähintaisen laskennan menetelmiä. Käypähintaiset tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirryttiin kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskennan menetelmä pidettiin ennallaan, joten se kuvaa pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2007, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 18.4.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. helmikuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.12.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2007/02/ktkk_2007_02_2007-04-18_tie_001.html

Jaa