Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2017, syyskuu

Julkaistu: 15.2.2007

Kokonaistuotanto kasvoi joulukuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,4 prosenttia joulukuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2006, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 2,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 joulukuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 2,1 prosenttia vuoden 2006 joulukuussa edellisvuoden joulukuuhun verrattuna. Vuoden 2006 joulukuussa oli kaksi työpäivää vähemmän kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa. Työpäiväkorjattuna kokonaistuotanto kasvoi 3,8 prosenttia vuotta aiemmasta. Kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta ainoastaan alkutuotanto laski.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto kasvoi alkuperäisten sarjojen mukaan 1,3 prosenttia vuoden 2005 joulukuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat 2 prosenttia mutta sen alatoimiala elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus laski 7 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat 2 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski prosentin vuoden 2005 joulukuusta. Energiahuolto pysyi edellisvuoden vastinkuukauden tasollaan.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät 4 prosenttia. Autokauppa kasvoi 7 prosenttia, tukkukauppa ja vähittäiskauppa kasvoivat molemmat 3 prosenttia.

Rakentaminen ja muiden palvelutoimialojen tuotanto lisääntyi 3 prosenttia. Liikenne pysyi edellisvuoden tasolla. Alkutuotanto laski 16 prosenttia hakkuumäärän jäädessä 23 prosenttia pienemmäksi kuin vuoden 2005 joulukuussa.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Kansantalouden tilinpidossa on uudistettu keväällä 2006 kiinteähintaisen laskennan menetelmiä. Käypähintaiset tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirryttiin kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskennan menetelmä pidettiin ennallaan, joten se kuvaa pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2006, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 15.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. joulukuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.12.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2006/12/ktkk_2006_12_2007-02-15_tie_001.html

Jaa