Finlands officiella statistik

Reparationsbyggande

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bostadsägarna och bostadsaktiebolagen utförde reparationer för mer än sex miljarder euro år 2015
29.8.2016
Enligt Statistikcentralen utförde bostadsägarna och bostadsaktiebolagen reparationer av bostäder och bostadsbyggnader för 6,3 miljarder euro år 2015. De sammanlagda reparationskostnaderna steg med 9 procent från 2014 års nivå. Åren 2014 och 2013 var reparationskostnaderna på samma nivå. Egnahemshus och parhus reparerades för 3,1 miljarder euro. Flervåningshus reparerades för 2,5 miljarder euro och radhuslägenheter för 690 miljoner euro.

Nästa offentliggörande:
8.12.2016

Beskrivning: Statistiken över reparationsbyggande beskriver reparationsverksamheten vid husbyggande på årsnivå. Ur bostadssamfundens och de större byggföretagens bokslutsuppgifter fås värdeuppgifter för repara-tionsbyggande. Reparationsbyggandet av bostadssamfund indelas i två delar: i reparationsbyggande av bostadsaktiebolag och i reparationsbyggande av aravahyreshus. Byggföretagens reparationsbyggande beskriver reparationsbyggnadsverksamheten i byggföretag med minst 10 anställda. Av statistiken framgår också objekten för reparationsbyggandet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: aravahyreshus, bostadsaktiebolag, företag, grundläggande renovering, omsättning, reparationsbyggande, reparationskostnader.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikföringen av reparationsbyggande av byggnader och bostäder har reviderats
7.11.2014
Statistikföringen av reparationsbyggande av byggnader och bostäder har reviderats.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/index_sv.html

Dela