Finlands officiella statistik

Reparationsbyggande

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bostadsägarna och bostadsaktiebolagen utförde reparationer för 6,0 miljarder euro år 2019
11.6.2020
Enligt Statistikcentralen utförde bostadsägarna och bostadsaktiebolagen reparationer av sina bostäder och bostadsbyggnader för 6,0 miljarder euro år 2019. Det belopp som användes för reparationerna sjönk med 4,2 procent från 2018 års nivå. Minskningen gäller särskilt reparationer som utförts inomhus i egnahemshus- och parhusbostäder. Egnahemshus och parhus reparerades för 3,0 miljarder euro. Flervåningshus reparerades för 2,4 miljarder euro och radhus för 710 miljoner euro.

Nästa offentliggörande:
1.10.2020

Beskrivning: Statistiken över reparationsbyggande beskriver reparationsverksamheten vid husbyggande på årsnivå. Ur bostadssamfundens och de större byggföretagens bokslutsuppgifter fås värdeuppgifter för repara-tionsbyggande. Reparationsbyggandet av bostadssamfund indelas i två delar: i reparationsbyggande av bostadsaktiebolag och i reparationsbyggande av aravahyreshus. Byggföretagens reparationsbyggande beskriver reparationsbyggnadsverksamheten i byggföretag med minst 10 anställda. Av statistiken framgår också objekten för reparationsbyggandet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: aravahyreshus, bostadsaktiebolag, företag, grundläggande renovering, omsättning, reparationsbyggande, reparationskostnader.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikföringen av reparationsbyggande av byggnader och bostäder har reviderats
7.11.2014
Statistikföringen av reparationsbyggande av byggnader och bostäder har reviderats.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/index_sv.html