Finlands officiella statistik

Reparationsbyggande

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bostadsägarna och bostadsaktiebolagen utförde reparationer för nästan sex miljarder euro år 2014
11.11.2015
Enligt Statistikcentralen utförde bostadsägarna och bostadsaktiebolagen reparationer av bostäder och bostadsbyggnader för 5,8 miljarder euro år 2014. De sammanlagda reparationskostnaderna var på samma nivå som år 2013. Egnahemshus och parhus reparerades för 2,7 miljarder euro. Flervåningshus reparerades för 2,4 miljarder euro och radhuslägenheter för 730 miljoner euro. Reparationskostnaderna för aravafinansierade bostadssamfund uppgick till 420 miljoner euro år 2014 och året innan till 480 miljoner euro.

Nästa offentliggörande:
29.8.2016

Beskrivning: Statistiken över reparationsbyggande beskriver reparationsverksamheten vid husbyggande på årsnivå. Ur bostadssamfundens och de större byggföretagens bokslutsuppgifter fås värdeuppgifter för repara-tionsbyggande. Reparationsbyggandet av bostadssamfund indelas i två delar: i reparationsbyggande av bostadsaktiebolag och i reparationsbyggande av aravahyreshus. Byggföretagens reparationsbyggande beskriver reparationsbyggnadsverksamheten i byggföretag med minst 10 anställda. Av statistiken framgår också objekten för reparationsbyggandet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: aravahyreshus, bostadsaktiebolag, företag, grundläggande renovering, omsättning, reparationsbyggande, reparationskostnader.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikföringen av reparationsbyggande av byggnader och bostäder har reviderats
7.11.2014
Statistikföringen av reparationsbyggande av byggnader och bostäder har reviderats.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.8.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/index_sv.html

Dela