Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2020, augusti

Publicerad: 14.11.2018

Antalet konkurser ökade med 22,0 procent under januari–oktober 2018 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–oktober 2018 totalt 2 217 konkurser, dvs. 400 konkurser (22,0 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 10 479, vilket är 506 personer (5,1 procent) fler än året innan. Skillnaden i antalet anhängiggjorda konkurser jämfört med år 2017 beror för sin del på skatteförvaltningens exceptionellt låga antal konkursansökningar i början av år 2017.

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 692 konkurser, vilket är 175 konkurser (33,9 procent) fler än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2018, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (119,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 14.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. oktober 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2018/10/konk_2018_10_2018-11-14_tie_001_sv.html