Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2019, december

Publicerad: 18.4.2018

Antalet konkurser ökade med 60,4 procent under januari–mars 2018 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–mars 2018 totalt 733 konkurser, dvs. 276 konkurser (60,4 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 3 556, vilket är 1 182 personer (49,8 procent) fler än året innan. Under januari–mars år 2017 var antalet anhängiggjorda konkurser ovanligt lågt, vilket berodde på skatteförvaltningens exceptionellt låga antal konkursansökningar vid denna tidpunkt.

Skillnaden mellan antalet anhängiggjorda konkurser under januari–mars 2017 och 2018 är stor. Detta berodde delvis på den datasystemändring som skatteförvaltningen gjorde vid årsskiftet 2016–2017. Till följd av den minskade skatteförvaltningens konkursansökningar fr.o.m. november 2016. Datasystemändringen påverkade antalet konkursansökningar ännu i början av år 2017. Under januari–mars 2018 gjorde skatteförvaltningen 339,8 procent fler konkursansökningar än under motsvarande period året innan. På motsvarande sätt gjorde övriga grupper som ansökte om konkurs (försäkringsanstalter, övriga borgenärer och gäldenärerna själva) 0,5 procent fler konkursansökningar under motsvarande tidpunkt.

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster, Inom näringsgrenen anhängiggjordes 228 konkurser, vilket är 104 konkurser (83,9 procent) fler än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.


Källa: Konkurser 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (122,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.04.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. mars 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2018/03/konk_2018_03_2018-04-18_tie_001_sv.html