Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2019, december

Publicerad: 30.6.2010

Antalet konkurser minskade med 16 procent under januari–maj 2010

Under januari–maj anhängiggjordes 1 239 konkurser, vilket är 16 procent färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 6 596, vilket är 128 fler än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–maj 2007–2010

Anhängiggjorda konkurser under januari–maj 2007–2010

Antalet anhängiggjorda konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, byggverksamhet, handel, hotell- och restaurangverksamhet och övriga tjänster. Mest minskade konkurserna inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–maj 282 konkurser, vilket är 72 färre än året innan.

Företag som sökts i konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–maj 2010 och 2009

  Konkurser januari–maj 2010 Antalet anställda, januari–maj 2010 Konkurser januari–maj 2009 Antalet anställda, januari–maj 2009
Jord- och skogsbruk, fiske 23 66 19 55
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 136 1 323 174 1 160
Byggverksamhet 324 1 619 352 1 522
Handel 212 627 264 1 067
Transport och magasinering 120 574 119 563
Hotell- och restaurangverksamhet 83 417 87 372
Övriga tjänster 282 1 911 354 1 631
Näringsgrenen okänd 59 59 98 98
Konkurser / anställda totalt 1 239 6 596 1 467 6 468

Källa: Konkurser 2010, maj, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (184,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. maj 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2010/05/konk_2010_05_2010-06-30_tie_001_sv.html