Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 14.10.2011

Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 500 asiaa vuonna 2010

Korkein oikeus ratkaisi vuonna 2010 kaikkiaan 2 499 asiaa, mikä on 109 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin osa, 1 963, oli valituslupa-asioita. Asiaratkaisuja annettiin 163. Valitusasioita, joissa korkein oikeus toimi toisena oikeusasteena, ratkaistiin 43. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista luvuista.

Korkeimman oikeuden ratkaisemat asiat 1995–2010

Korkeimman oikeuden ratkaisemat asiat 1995–2010

Ratkaistuista asioista oli riita-asioita 43 prosenttia ja rikosasioita 39 prosenttia. Riita-asioissa suurimpia asiaryhmiä olivat palvelussopimuksia, toimeksiantoja ja työntulossopimuksia sekä sopimussuhteen ulkopuolista korvausvastuuta koskevat asiat. Rikosasioissa suurimpana asiaryhmänä oli muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset, johon kirjautuvat mm. virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikokset sekä huumausainerikokset. Seuraavaksi suurimpia asiaryhmiä olivat omaisuusrikokset ja henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset.

Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa korkeimman oikeuden ratkaisemissa asioissa oli 6,0 kuukautta. Riita-asioiden käsittelyyn kului keskimäärin 5,6 kuukautta ja rikosasioiden käsittelyyn keskimäärin 5,5 kuukautta.


Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen (09) 1734 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (245,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korkeimman oikeuden ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1972. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/koikr/2010/koikr_2010_2011-10-14_tie_001_fi.html

Jaa