Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2020, juni

Omsättning inom handeln 2015, mars

2015
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik