Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2020, augusti

Omsättning inom handeln 2014, november

2014
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik