Liitetaulukko 5. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2015 ja 2016

Koulutussektorit Opiskelijat 2015 Opiskelijat 2016 1) Muutos (%)
Yhteensä 1 274 593 1 287 484 1
Peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetus 546 065 550 200 1
Aikuisten perus- ja lisäopetus 2 220 2 984 34
Lukiokoulutus 104 060 104 100 0
Ammatillinen koulutus 325 085 327 100 1
Ammattikorkeakoulutus 139 727 144 400 3
Yliopistokoulutus 157 436 158 700 1
1) Lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, yliopistokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen tiedot ovat ennakkotietoja.

Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2016, Liitetaulukko 5. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2015 ja 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2016/kjarj_2016_2017-02-14_tau_005_fi.html