Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, december

Konsumentprisindex 2009, november

2009
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor