Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2020, januari

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 11/2017 10/2018 11/2018 Utsikter 1)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,6 25,8 -6,5 23,0 16,8 18,3 +
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,9 20,6 -15,0 16,7 12,2 10,0 +
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,9 33,4 9,5 29,8 31,1 33,0 ++
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 1,0 22,8 -39,1 18,0 4,9 5,7 +
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,9 9,8 -4,0 2,0 8,3 5,3 +
- Bättre (%) 23,4 30,6 16,4 21,2 28,2 25,1  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 17,3 15,0 15,7  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 9,8 9,8 10,6 +
- Bättre (%) 25,9 33,4 18,2 27,7 28,3 29,0  
- Sämre (%) 11,3 17,7 6,6 10,9 11,8 11,2  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,1 29,5 -60,9 25,7 16,4 15,5 +
- Bättre (%) 28,1 62,1 2,0 56,7 44,3 42,1  
- Sämre (%) 27,4 88,5 4,2 8,7 12,8 12,2  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,4 25,3 -27,1 19,7 1,4 0,3 -
- Bättre (%) 32,2 57,3 11,6 47,2 26,6 25,3  
- Sämre (%) 22,0 57,3 6,0 7,9 23,1 24,2  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,2 1,9 2,0  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 1,7 2,2 2,1  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,4 27,6 -51,1 16,3 8,4 11,2 +
- Mindre (%) 31,2 60,8 6,4 48,4 38,7 41,5  
- Mera (%) 33,3 83,3 6,9 15,9 21,3 18,7  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,6 9,8 -18,8 3,7 4,8 6,4 ++
- Minskat (%) 13,4 20,4 5,3 17,1 16,6 17,3  
- Ökat (%) 16,7 31,9 7,9 14,0 11,9 12,3  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,8 41,8 -14,2 26,6 25,1 18,3 =
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 45,4 45,2 40,6  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,8 45,7 15,2 18,8 20,1 22,3  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,3 36,8 -19,6 19,8 31,3 32,0 ++
- Bra tid (%) 58,5 80,7 33,4 64,1 73,0 73,3  
- Dålig tid (%) 36,0 58,5 15,5 29,2 22,2 21,5  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,6 42,0 -47,1 36,1 21,7 16,2 =
- Bra tid (%) 62,8 78,2 13,3 75,0 65,1 60,7  
- Dålig tid (%) 30,1 83,4 12,1 17,1 27,3 32,2  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 29,0 37,3 14,7 33,1 36,0 37,3 ++
- Kan spara (%) 60,4 70,8 38,6 66,1 68,9 70,8  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 6,4 5,1 6,2  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,2 52,2 10,9 46,5 47,5 51,1 ++
- Kan spara (%) 74,4 82,3 56,6 78,4 78,8 80,1  
- Kan inte spara (%) 23,8 40,3 16,5 20,2 19,5 18,0  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 11,5 13,3 11,6 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 4,8 6,5 5,0  
- Eventuellt (%) 7,5 11,4 5,0 6,7 6,8 6,7  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -9,8 -7,9 -10,1 -
- Mera (%) 21,3 30,8 13,9 18,9 20,1 18,4  
- Mindre (%) 32,6 40,4 25,6 31,3 31,0 33,2  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 17,2 17,3 16,4 =
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 8,5 8,8 7,6  
- Ganska sannolikt (%) 8,3 10,4 5,3 8,7 8,5 8,8  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 6,6 7,4 7,0 =
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,7 2,6 3,5  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,8 4,8 3,5  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 16,0 19,0 17,7 -
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 10,6 12,1 11,1  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 5,5 6,9 6,6  
1) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen

Källa: Konsumentbarometern 2018, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2018, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/11/kbar_2018_11_2018-11-27_tau_001_sv.html