Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2020, juli

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 01/2010 12/2010 01/2011 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,3 22,9 -6,5 14,5 13,5 16,6 +
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,7 19,4 -15,0 11,9 7,7 12,7 +
A3 Mikroindikator = (B2+D1+D2)/3 24,5 33,4 9,5 28,5 30,8 28,6 +
A4 Makroindikator = (B4+B7)/2 3,4 22,8 -39,1 1,5 -2,1 6,9 +
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,8 9,8 -4,0 0,7 4,0 5,0 +/-
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 10,2 9,3 8,3 -
B3 Finland's ekonomi nu (nettotal) 2,9 29,5 -60,9 -11,3 5,6 12,9 +
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,3 25,3 -27,1 21,7 1,7 10,1 +
B5 Inflation nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,2 3,0 3,2  
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 1,9 3,0 3,1  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,4 27,6 -51,1 -18,7 -5,8 3,8 +/-
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,7 7,6 -18,8 -9,4 1,9 4,4 +
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,3 41,8 -14,2 38,2 17,9 27,5 +
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,2 36,8 -19,6 8,6 17,7 19,9 +
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,5 42,0 -47,1 23,2 19,6 22,5 +
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,2 35,1 14,7 30,7 34,4 33,2 ++
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,2 52,0 10,9 44,7 48,8 44,2 +
D5 Avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 13,0 15,7 12,6 -
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,8 -2,4 -18,2 -11,6 -6,1 -7,3 +/-
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,6 21,7 14,2 15,1 16,1 15,4 --
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 8,4 9,8 8,6 ++
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,3 27,0 9,8 21,9 23,3 21,6 +

Källa: Konsumentbarometern 2011, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 27.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2011, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/01/kbar_2011_01_2011-01-27_tau_001_sv.html