Finlands officiella statistik

Erhållande av finskt medborgarskap

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Rekordstort antal fick finskt medborgarskap år 2016
12.5.2017
Enligt Statistikcentralen fick 9 375 utländska medborgare som var fast bosatta i Finland finskt medborgarskap under år 2016. Det är fråga om det största antalet under självständighetstiden. Jämfört med år 2015 beviljades 1 454 fler personer finskt medborgarskap.

Nästa offentliggörande:
17.5.2018

Beskrivning: Statistiken beskriver utländska medborgare som är fast bosatta i Finland och som under statistikåret beviljats finskt medborgarskap. En utlänning kan få finskt medborgarskap efter att ha bott sex år i Finland. Erhållande av finskt medborgarskap är också möjligt om den utländska personen bott tre år i Finland tillsammans med en finsk make/maka. Finskt medborgarskap kan erhållas med ansöknings- eller anmälningsförfarande, men denna uppgift finns inte i Statistikcentralens material. Finskt medborgarskap som erhållits i samband med födseln ingår inte i statistiken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: dubbelt medborgarskap, medborgarskap, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/index_sv.html

Dela