Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 29.11.2013

Oikeusaputoimistoissa käsiteltiin 65 000 julkisen oikeusavun asiaa vuonna 2012

Valtion oikeusaputoimistoissa käsiteltiin vuonna 2012 yhteensä 65 000 julkisen oikeusavun asiaa, mikä on hieman yli 4 000 asiaa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Käsitellyistä asioista oli julkisten oikeusaputoimistojen antamaa oikeusapua 43 600 asiaa ja oikeusapupäätöksiä yksityiselle asiamiehelle 21 300 asiaa. Eniten oikeusapua annettiin avioliitto- ja perheoikeudellisissa asioissa, perintöasioissa sekä rikosasioissa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista luvuista.

Oikeusaputoimistoissa käsitellyt asiat toimenpiteittäin 2012

Oikeusaputoimistoissa käsitellyt asiat toimenpiteittäin 2012

Vuonna 2012 käsitellyissä 65 000 oikeusavun asiassa yleisimmät toimenpiteet olivat oikeusapupäätös yksityiselle asiamiehelle (33 %), oikeudellinen neuvo (14 %), sekä tuomioistuinkäsittely (14 %).

Oikeusaputoimistojen antaman oikeusavun saajista lähes 58 prosenttia oli naisia. Naiset olivat selkeänä enemmistönä avioliitto- ja perheoikeudellisissa asioissa sekä perintöasioissa, kun taas miehet olivat enemmistönä rikosasioissa. Suurin osa, lähes kolme neljästä oikeusavun saajasta, sai apua ilman kulujen omavastuuosuutta. Oikeusaputilastossa ei ole sukupuoli-, ikä- eikä omavastuusprosenttitietoja yksityisten avustajien asiakkaista. Lisää tietoa oikeusavun asiakkaista on saatavissa tietokantataulukoista.

Tilastossa ei ole mukana sellaisia oikeusaputoimistojen asiakkaita, jotka ovat maksaneet kaikki kulunsa itse.


Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (271,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkinen oikeusapu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5382. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/julo/2012/julo_2012_2013-11-29_tie_001_fi.html

Jaa