Kuvaus

Tilastossa esitetään vuosittain metsäkeskuksittaiset (13) tiedot markkinahakkuista, hakkuukertymästä ja puuston poistumasta. Tiedot markkinahakkuista perustuvat raakapuun ostajille suunnattuun kyselyyn (otos).

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Hakkuukertymä ja puuston poistuma [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 24.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/hapup/meta.html