Publicerad: 26.9.2018

Hushållens energianvändning ökade år 2016

Slutanvändningen av energiprodukter som finländarna använt i Finland och utomlands ökade med 5 procent från året innan och uppgick till 1,2 miljoner terajoule år 2016. Den största ökningen visade hushållen, som använde 7 procent mer energi än året innan. Hushållen använde 300 tusen terajoule energi, vilket motsvarar en fjärdedel av slutanvändningen av energi. Inom näringsgrenen transport och magasinering ökade energianvändningen med 6 procent och uppgick till 146 tusen terajoule. Inom industrin ökade slutanvändningen av energiprodukter med 3 procent. Industrins andel av den totala slutanvändningen av energi var 44 procent.

Slutanvändning av energiprodukter efter näringsgren 2015 och 2016, petajoule

Slutanvändning av energiprodukter efter näringsgren 2015 och 2016, petajoule

Källa: Energiräkenskaper 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/2016/entp_2016_2018-09-26_tie_001_sv.html