Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Energianskaffning, -förbrukning och -priser 2009, 2:a kvartalet

2009
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer