Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Energipriser 2019, 3:e kvartalet

Figurbilaga 3. Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion

Figurbilaga 3. Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion
I priserna ingår punktskatter (moms 0 %). Koldioxidskatten på naturgas och stenkol som används i samproduktionen av el och värme har halverats sedan början av år 2011. Källor: Tull, Energimyndigheten, Bioenergi rf, Olje- och biodrivmedelsbranschen rf, FOEX Indexes Ab

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 12.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 3:e kvartalet 2018, Figurbilaga 3. Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2018/03/ehi_2018_03_2018-12-12_kuv_003_sv.html