Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Undersökning om lediga arbetsplatser 2020, 1:a kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2010, 3:e kvartalet

2010
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer