Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Undersökning om lediga arbetsplatser 2019, 2:a kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2006, 4:e kvartalet

2006
4:e kvartalet
Offentliggöranden